L'espai / Al voltant de la Festa / Les Institucions / Protocol / Les músiques

La Festa Major de Solsona és una de les més antigues i alhora amb més tradició de totes les festes majors que actualment se celebren arreu del país. Aquest ric i secular patrimoni festiu recula en la llunyania dels temps, almenys des del segle XIV.

 

L'espai
La Festa Major manté avui  els mateixos espais escenogràfics que els del segle XVII, tot i la diferència del volum de ciutadans -l'any 1690 hi havia 3.150 habitants a Solsona, mentre que actualment hi viuen 8.700 persones. D'aquí la necessitat d'adaptar la festa al creixement demogràfic, mantenint-la intacta. Cal obrir-la al món; no al turisme en general, en tant que la capacitat d'aquests espais no ho permet, sinó al turisme amant de les tradicions i el folklore del Principat.

Aquests escenaris urbans tenen la mateixa fesomia des de l'època medieval i, per aquest motiu, s'ha vetllat perquè la comparseria no surti de la ciutat emmurallada, és a dir, el nucli antic de Solsona, pel simbolisme que representa dansar en el mateix context durant més de tres segles i no treure'n d'aquest les seves figures. Un dels paràmetres clau de l'organització de la Festa Major, que s'ha recollit també en el protocol escrit del folklore geganter -redactat l'any 1983- és el de no transportar la nostra festa fora del seu marc natural, ja que no podem deslligar el folklore de l'encant del seu espai propi.

La nostra festa ens mostra dos trets fàcilment visibles i que en són eixos vertebradors, el caràcter mediterrani i l'espai festiu. El primer ve marcat per la raó de fer el passacarrers i executar els balls a l'eix central del poble, i el moment culminant de la festa són les onze danses que se celebren a la plaça Major. La plaça solsonina té un simbolisme especial, en ser l'indret on la tradició diu que els dos antics nuclis de població es varen unir. Tot i que molts pobles han recuperat aquestes danses, bàsicament són tres (Solsona, Berga i Olot) les ciutats que han aconseguit un esquema semblant. Podem explicar, a tall d'exemple, que el seguici festiu de Barcelona és una reproducció de part dels elements que mai havien desaparegut a Solsona. El caràcter d'aquest enclavament solsoní ve donat per un seguit de moments col.lectius; l'escenari central de la festa és al sector dels balls que està presidit pel cadafal de les autoritats; a part d'aquest, en podríem situar altres que, per què no, també formen part d'aquest àmbit, com són les terrasses dels bars de la mateixa plaça i l'interior de les cases on bull l'ambient de germanor que representa la festa. Aquests símbols són un clar exemple del caràcter mediterrani de la nostra festa, en què tothom entra hi surt d'un espai comú.

La Festa Major solsonina és una de les festes més antigues de Catalunya, si prenem per referència l'any 1303, del qual s'ha trobar una partida (16 de febrer de 1303) que constata que el canonge Berenguer d'Olivelles va donar dues lliures de cera per il.luminar la imatge de la Verge del Claustre en quatre festivitats de la Verge Maria i set de N. Sr. Una d'aquelles festivitats era el 8 de setembre, és a dir, la ciutat ja rendia culte aquest dia a la Verge del Claustre.

L'esquema festiu més antic documentat a la ciutat és de 1675 i és una còpia de l'actual. D'aquí la necessitat de potenciar els actes tradicionals de la Festa Major, ja que a Catalunya només hi ha dues poblacions que conservin aquest esquema tan pautat i alhora antic, que són Solsona (1675) i Olot (1850).  

Aquesta festa de fort caràcter tradicional ha estat marcada també per unes institucions originades al seu voltant, primerament religioses i després cíviques, i que actualment encara hi prenen part.

Antiguitat de les institucions civicoreligioses que prenen part a la festa:
Confraria del Claustre: 1500
Administradors: 1654
Vint-i-quatrena del Claustre: 1689    
Priors dels Quatre Castells: s. XVII

A tot això també cal afegir-hi que Solsona va ser una de les ciutats pioneres a celebrar la festa del Corpus. D'aquí ve la llarga tradició del folklore local. El papa Joan XVII l'any 1318 va estendre la festa a l'Església. Barcelona és la segona ciutat del món en celebrar-la, el 1320, i Solsona, l'any 1331, juntament amb Bagà, entre d'altres, mentre que la resta de poblacions la incorporaren molt més tard. Les pujades i baixades s'establiren de forma espontània des de l'origen de la festa, però de l'element primordial, els ballets, en tenim constància des de l'any 1431 a la plaça de l'Església.

De forma anàloga, aquests elements s'introduïren a la Festa Major, i així destaquem aquest acte per la seva supervivència en un model igual que l'actual, és a dir, una forma de manifestació conjunta que ha pogut subsistir prop de 600 anys.
Pujar

Al voltant de la festa
S'ha recuperat la tradició d'engalanar els ClaustresNormalment un poble sent les seves festes uns determinats dies de l'any, i durant aquelles dates les viu al màxim, però quan això supera aquests límits, com en el cas de Solsona, el record del nostre folklore és present tot l'any. D'aquí que al voltant de la festa s'hagin generat diversos productes, com ara llibres, postals i figures que són còpies a escala dels gegants amb què juga la mainada. I, finalment, tots i cada un dels elements que s'usen com a roba quotidiana d'aquells dies, les espardenyes de set brencs i la camisa blanca dels geganters, així com els domassos, que es poden considerar avui un element identitari del poble. Tots aquests ingredients prenen part en un desplegament social que incita la gent a ser-ne participativa i alhora protagonista.
Pujar

Les Institucions

L'Ajuntament
Baixada de les AutoritatsL'Ajuntament és l'encarregat de coordinar tots els actes que es duen a terme per la Festa Major, i les pujades i baixades, a més d'altres actes, aniran presidides per aquesta corporació. Com a representants de la ciutat, l'alcalde i els regidors ocupen llocs d'honor. Ja des de l'any 1446, els polítics portaven gramalles, en túnica de damasc grana fins als peus, amb mànegues de setí i gorres de ris, però al segle XVII, els cònsols portaven com insígnia una banda vermella de damasc. Un dels altres elements destacables que portaven antigament era, a part del frac, l'espasí, que es recuperà el 1956 en motiu de la Coronació; el primer Ajuntament democràtic, convençut que aquests elements representaven signes franquistes, volia abandonar-los. Però un estudi  demostrà l'antiguitat i la importància del que aquests elements representaven i es recuperaren les bandes de damasc i les veneres, insígnies que es porten penjades al coll i que de forma rectangular inclouen l'escut de la ciutat i les quatre barres catalanes. El batlle, a diferència dels regidors, porta la vara i la venera.
Com a integrants de la comitiva consistorial, els agutzils municipals, que se situen davant de tot, acompanyant les pubilles, i a la cua, l'any 1994 en motiu dels 400 anys de Ciutat estrenaren una còpia dels antics vestits que es conservaven, juntament amb la vara coronada amb l'escut sonor de la ciutat, un sol i una lira.

La processó de la Mare de DéuLa Confraria de la Mare de Déu del Claustre
La confraria fou fundada  aproximadament l'any 1475 i era l'encarregada primerament d'administrar la capella de la Verge i les diferents celebracions que s'hi portaven a terme i, més tard, les diferents propietats que es donaren al Claustre. Tanmateix, l'any 1653 va ser novament instituïda i reformada.
Aquesta institució va ser sotmesa a una modernització. La seva importància a la festa ve donada per la propietat dels elements que comparteix amb l'Ajuntament de la ciutat, a més del fet que la festa se celebra en honor a la titularitat de la confraria.

  Els Quatre Administradors: ja des de l'inici de la confraria, els representants d'aquest estament eren els administradors, primerament un eclesiàstic, i després a semblança de les corts catalanes s'instauraren també l'administrador Gaudí, l'artístic, i l'artesà, que són elegits com a representants de la Vint-i-quatrena.

  La Vint-i-quatrena: aquest òrgan tal i com és actualment es constituí l'any 1689; format primerament per càrrecs vitalicis, amb l'última reforma es va enfortir amb la novatat d'idees. Els seus membres es reuneixen per controlar els béns i administrar totes les propietats de la imatge. Recorren la processó darrere el bisbe de Solsona.

  La Confraria: el grup més nombrós és el que formen els diferents ciutadans catòlics de la parròquia de Solsona que s'inscriuen al Claustre. Són els encarregats de triar els seus representants a la Vint-i-quatrena.

  El Pendonista: un any després d'haver instituït la Vint-i-quatrena, van encarregar un pendó per tal que presidís la confraria en les diferents processons. Cada any la confraria nomena un nou pendonista, la funció del qual rau en presidir el recorregut de la processó amb la senyera davant la Mare de Déu.

  El Laus Prennis: aquesta institució està formada exclusivament per dones i celebra la seva festa el diumenge després de la Festa Major. És l'encarregada de vetllar la Mare de Déu durant la Sabatina cada dissabte.

  L'escolania: grup que canta a les misses que se celebren a l'altar de la Patrona durant tot l'any. El seu paper es veu reconfortat actualment durant la Festa Major, per una escolania d'exescolans que reforcen els cants a la processó i les misses vespertines i de les 9 del matí.

Els Geganters
Per la seva antiga funció, els geganters s'anomenaven "els portants", i a canvi dels seus serveis, rebien una compensació econòmica. Aquest costum perdurà des de l'inici de les festes fins que començà a desvetllar-se l'afecció per portar els gegants l'any 1973. La remuneració dels geganters va viure etapes anecdòtiques, com quan per exemple s'havia de llogar portadors de fora de la ciutat per fer ballar un element com l'àliga.  
Amb la dinamització de la cultura popular catalana a començament dels anys setanta, un grup de joves començà interessar-se per les figures i acompanyar els geganters oficials. En jubilar-se els antics, la nova generació emprengué el repte de recuperar l'antiga bulla que amb el pas dels anys havia quedat reduïda i formava un conjunt en què la falta de peces alguns anys era la tendència més considerable; gràcies a la seva constant dedicació recuperaren diferents elements com el balls de nans, els óssos i l'àliga.
La peculiaritat dels geganters de Solsona rau en el fet en que s'ocupen ells sols de tota la manifestació, des dels improperis fins als balls de bastons, mentre que a la major part de Catalunya cada peça és custodiada per una associació diferent. Això ha permès que a Solsona, cap dels elements que s'ha recuperat torni a decaure.
. El macip major  com a figura representativa dins els Geganters, hi ha sens dubte la del càrrec de masip major, l'origen de la qual fa referència a les persones que s'encarreguen de la festa dels barris a la ciutat. Així, les seves funcions són la de presidir i organitzar l'estructura de les diferents comparses. Des de la creació de l'Agrupació de Genganters, hi ha hagut els següents macips:
1982-1986: Jaume Cuadrench i Bertran
1986-1989:  Josep Pujol i Montaner
1989-1998: Jaume Caballol i Guilanyà.
1998-2005: Víctor Pisa i Vilaseca
2005: Pere Cuadrench i Tripiana

Els Quatre Castells
Tot i que la institució dels Quatre Castells no s'inclou en el Protocol, està força lligada al culte al Claustre i només actua durant la Festa Major. Fent referència al llibre de comptes dels Quatre Castells, la institució aparegué l'any 1675 amb un decret episcopal de Lluís de Ponts. La seva missió antigament consistia a recaptar diners amb cereals i ciris per la confraria, encara que la funció primordial era la de representar la comarca a les festes més importants. Aquesta darrera tasca és la que s'ha mantingut fins als nostres dies i que ja ve donada per un costum establert al segle XVII d'ocupar llocs preferents al costat de les autoritats i fer llum amb un ciri en el moment de l'elevació a l'Ofici i en la processó de la Mare de Déu. Hi són representats els municipis més propers a Solsona; Olius, el primer castell, Castellvell, el segon, Lladurs, el tercer, i Llobera, el quart.
Pujar

Protocol escrit del folklore geganter

El conjunt de la manifestació gegantera de Solsona està agrupada sota una mateixa empara, el Protocol del folklore geganter de les diades del Corpus i de la Festa Major a la ciutat de Solsona, pioner a Catalunya, i que ha estat i segueix sent mirall de totes aquelles ciutats que volen preservar el seu patrimoni festiu. Aquesta eina, que contribueix a conferir gran solemnitat a tots els elements, va ser redactada l'any 1983 i poc després molts municipis catalans el preneren com a model.
El protocol pretén ser tan sols una normativa escrita d'allò que instintivament ja es fa, com si sortís de l'interior dels solsonins, per tal que les generacions futures puguin conèixer allò que s'ha de fer, si fos el cas que s'hagués perdut. Altres poblacions opinen que el protocol no cal escriure'l, en tant que ja és una part innata de la festa. Nosaltres també ho creiem així; de totes maneres, el document és una garantia de persistència en els temps futurs.


Pujar

Les músiques de la Festa

A part de cada un dels elements i de la pròpia festa una part fonamental es sens dubte la musica, Solsona des d'antic pot gaudir d'un marc musical incomparable, amb un gran nombre de partitures que són adients per cada moment de la festa.Quan a la divisió musical, en destaquen els pasdobles, és a dir, el seguit de músiques que serveixen perquè els gegants i la comparseria es desplacin, i el seguit de ballets dels elements, el marc on es toquen dels quals és exclusivament la plaça Major.

 Els pasdobles
Queden poques poblacions en que els gegants vagin acompanyats d'una banda o orquestra, bona part de les quals a la Catalunya Vella -Berga, Olot, Cardona i Solsona.  A Solsona no podem deslligar els gegants d'una orquestra i el flabiolaire.
A tall d'exemple, podem analitzar les orquestres que han fet ballar els gegants, durant els segles XIX i XX per la Festa Major:

La Banda del regiment de Navarra (1913)
Banda de música Planas (1932)
Banda Municipal i Banda de Cornetes de FET i JONS (1939-altres)
Orquestra els Montgrins (1941)
Banda Municipal (1944, 47, 50, 51, 52, 55-64,)
Música del Regiment de Lleida Agrupació Artística n.1 (1945)
Cobla-Orquestra la Principal de Bages (1953-1954)
La Principal de la Coromina (1977)
Eslàstic Band (2003)
Banda de Cardona (2003)

A banda d'aquestes, la que ha tingut més ressò ha estat sens dubte l'Orquestra Patinfanjàs, integrada per gent solsonina i que des de l'any 1977 fins al 2004, amb un breu parèntesi l'any 2003, ha acompanyat any rere any les pujades i baixades dels gegants.

La gent ja associa un moment determinat de la festes amb certs fragments dels pasdobles. Antigament però, els gegants només executaven el passacarrers amb una sola partitura, anomenada "Bajo la doble àliga" i que actualment encara s'executa per l'anada a la Salve. Els altres són de mitjan segle XX fins a l'actualitat.

Un dels millors músics del segle XX fou el mestre Joan Roure i Jané. D'ell són les partitures dedicades als nostres gegants. Les de Roure es combinen amb altres de caire popular. Pasdobles que s'interpreten durant la festa:

El Gegant Vell (1978)
La Geganta Vella (1979)
La Geganta Jove (1985)
El Gegant Jove
Anar Fent (1988)
Apa som-hi!
La Geganta del Manel
La Pujada (1988)
Cercavila 1
Cercavila 2
Aligot
Cercavila Nou

Les peces més emblemàtiques pel sentiment genuïnament solsoní són les de Joan Roure, que va tenir un paper fonamental a la Festa Major.

D'altra banda, els diferents ballets que s'executen al migdia són una part fonamental de la festa actual. Bona part de les músiques són de caràcter popular i algunes van néixer molt probablement de manera anàloga a la figura que l'executa. Joan Roure va arranjar bona part d'aquestes peces per una major sonoritat en la seva execució.

Partitures

 

 

Ball de Bastons

Ball dels Nans

Ball dels Óssos - Cavallets

El Gegant Jove 

 

 

 

 

La Geganta Jove

La Geganta Vella

El Gegant Vell

La Geganta d'en Manel 

Cercavila-nou

Cercavila-1-2

Bajo la doble Aguila

A la fiesta

 

 

Aligot

Anar fent

Apa som-hi

Ball de l'Àliga-Ball dels Gegants

 


Pujar

La  Festa / Història i Orígens / Programació / Notícies / Elements Folklòrics / Bibliografia i agraïments / Portada